1

Temat: Czy opłaty urzedowe dodawać do wartości zamówienia

Zamawiający zamierza wszcząć postępowanie na wybór rzecznika patentowego w ramach projektu. Usługa rzecznika polegać będzie na dokonywaniu zgłoszeń patentowych na rzecz firm będących w projekcie Zamawiającego. Na wynagrodzenie Wykonawcy składać się będzie: koszt dokonania zgłoszenia (koszty Wykonawcy związane z przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej) oraz stała opłata urzędowa (którą Wykonawca zobowiązany będzie opłacić). Całość wynagrodzenia pokrywać będzie Zamawiający. Czy do wartości zamówienia należy uwzględniać stałe opłaty urzędowe wnoszone do Urzędu Patentowego?