1

Temat: Dostawa auta - kryterium zielone

Sporządzam SIWZ i jestem przy kryteriach, nie ma w OPZ więc muszę obowiązkowo wpisać 3 (oprócz ceny):

1. Zużycie energii
2. Emisja dwutlenku węgla
3. Łączna emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów

Jak w praktyce sprawdzacie wiarygodność wpisanych wartości do ofert, czy możemy wpisać tylko jedną metodę (test) lub jak się to nazywa danej homologacji?

Jest orzeczenie nr KIO 2086/18 WYROK dnia 26 października 2018 r. gdzie Izba stwierdziła, m.in. że ".... brak wskazania kategorii homologacyjnej pojazdu nie stanowi naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, a Zamawiający nie precyzując konkretnie kategorii homologacyjnej w jakiej ma być zarejestrowany pojazd transportujący MJD umożliwił wykonawcom swobodę w doborze odpowiedniego pojazdu ...".

Podzielacie stanowisko?

Mogę wpisać np. przy danym kryterium: "Wartość zużycia energii (dane jednostki miary) zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych zgodnie z rozporządzeniem z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych" ??

Tylko gdzie tu zatem zapewnienie porównywalności ofert?

2

Odp: Dostawa auta - kryterium zielone

A nie będzie prościej uwzględnić wymogi w OPZ?