Temat: szacunek wartości zamówienia na leasing operacyjny ambulansów

Witam w jaki sposób oszacować wartość zamówienia na "leasing operacyjny ambulansów"
Zgodnie z art. 34 ust. 3.  Jeżeli zamówienia na dostawy udziela się na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas:
1) nieoznaczony lub których okres obowiązywania nie może być oznaczony, wartością zamówienia jest wartość miesięczna pomnożona przez 48;
2) oznaczony:
a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia,
b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

wartością szacunkowa jest wartość leasingu (koszt leasingu uwzględniający wpłatę początkową, opłaty administracyjne, czynsz leasingowy,  oraz koszt wykupu i wartość końcowa przedmiotu umowy.
Jak rozumiecie ostatni zapis "z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy", Jeżeli leasing ma być na np. na 3 lata to wartością końcową jest wartość ambulansów po okresie 3 lat czy wartość pojazdów obecnie ( w chwili składania ofert)?.

2

Odp: szacunek wartości zamówienia na leasing operacyjny ambulansów

maja2009 napisał/a:

Jak rozumiecie ostatni zapis "z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy", Jeżeli leasing ma być na np. na 3 lata to wartością końcową jest wartość ambulansów po okresie 3 lat czy wartość pojazdów obecnie ( w chwili składania ofert)?.

A to nie chodzi o wartość wykupu? W umowie leasingu leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o VAT.

3

Odp: szacunek wartości zamówienia na leasing operacyjny ambulansów

Olek napisał/a:
maja2009 napisał/a:

Jak rozumiecie ostatni zapis "z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy", Jeżeli leasing ma być na np. na 3 lata to wartością końcową jest wartość ambulansów po okresie 3 lat czy wartość pojazdów obecnie ( w chwili składania ofert)?.

A to nie chodzi o wartość wykupu? W umowie leasingu leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o VAT.

No właśnie nie jestem pewna stąd pytanie, ale myślę, że odpowiedź jest trafna. Dziękuje bardzo.

4

Odp: szacunek wartości zamówienia na leasing operacyjny ambulansów

Pytanie dot. szacowania  wartości zamówienia na drukarki

Mam Pytanie w zakresie dzierżawy 5  drukarek ? (art 34 ust3a pkt  2 Pzp - wartość miesięczna pomnożona przez 48 miesięcy )
Umowa ma być zawarta na czas nieokreślony.Rozliczenie ma być  miesięczne wg wskazań licznika.
Znam tylko opłatę za 1  stronę ,która wynosi  0,03 zł netto
Jak należy szacować w tym wypadku zamówienie zgodnie z zapisem art 34 ust 3a pkt 2?
Wartość miesięczna x przez 48 ( w przypadku zamówień udzielanych na czas nieoznaczony )
Czy lepiej nie spisać umowy na czas określony bo będę lepiej  kontrolować wydatki  do 30.000 EURO ?