1

Temat: OTWARCIE OFERT

W dniu dzisiejszym o godzinie 12:00 mam termin złożenia OFERT tak jest SIWZ.
W ogłoszeniu o zamówieniu jest data jutrzejsza 16.05.
Co można z tym zrobić?

2

Odp: OTWARCIE OFERT

Już po terminie składania .... sad , należałoby by jednak unieważnić postępowanie na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zgodnie z regulacją ustawową dotyczącą elementów obligatoryjnych specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazanych w art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp zawiera ona co najmniej miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Również w ogłoszeniu o zamówieniu obligatoryjnie podawany jest termin składania ofert - art. 41 pkt 10 ustawy Pzp wskazuje, że ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej: miejsce i termin składania ofert.
W tej sytuacji to wada naruszająca czyn uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

3

Odp: OTWARCIE OFERT

Czy oferty, które wpłynęły należy odesłać bez otwierania?

4

Odp: OTWARCIE OFERT

Miałem podobny przypadek i na 2 godziny przed terminem składania ofert z SIWZ zmodyfikowałem SIWZ wydłużając składanie ofert do terminu ujętego w ogłoszeniu o zamówieniu

5

Odp: OTWARCIE OFERT

Ale pytający był już po TSO, co do zwrotu ofert, nic bym nie zwracał.

6

Odp: OTWARCIE OFERT

W dniu otwarcia ofert jest za późno przedłużać termin składania ofert.
Zgodnie z sugestią Marcela unieważniłem postępowanie i zwróciłem oferty bez otwierania wraz wadium.
Dziękuje za informacje.
Pozdrawiam wszystkich