Temat: przetarg na materiały biurowe

Witam, zamawiający (Powiat) zamierza przeprowadzić postępowanie na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych powiatu. Został dokonany szacunek wykorzystanych w roku poprzednim w poszczególnych jednostkach materiałów biurowych ( tych materiałów, które jednostki wykorzystują w znacznych ilościach typu papier kserograficzny, segregatory, skoroszyty, koperty). Kryterium oceny ofert to cena 60% i czas dostawy (do 24 godzin - 40 pkt. do 48 godzin - 0 pkt. ) Zamawiający podaje informację, iż ilości materiałów biurowych podane w załączniki do SIWZ są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. Wykonawca wylicza na podstawie szacunku cenę oferty, która następnie po wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła kwotę na umowie. Czy to oznacza, że kwota ta jest maksymalną wartością jaka Zamawiający może zapłacić w ciągu roku Wykonawcy i lepiej założyć na 10% więcej jako bufor bezpieczeństwa a co w przypadku jeśli te kwotę przekroczy?. Czy w SIWZ  można zawrzeć zapisy, że obowiązujące są  ceny jednostkowe a Podana cena łączna jest jedynie szacunkiem niezbędnym do wyboru najkorzystniejszej oferty a wiążące zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego będą jedynie ceny jednostkowe brutto wskazane w Szczegółowym Formularzu Cenowym.

2

Odp: przetarg na materiały biurowe

Oczywiście można rozliczać jednostkowo, ale należy podać jaka może być kwota ogólna i o ile zmieniona w stosunku do podstawowej. To ma pozwolić wykonawcy na dobre oszacowanie oferty.

3

Odp: przetarg na materiały biurowe

Stosujecie prawo opcji i w tym wypadku trzeba określić minimalną ilość jaką zamówicie.
Instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne skalkulowanie oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Wskazać przy tym należy, że przy obliczaniu wartości szacunkowej zamówienia z prawem opcji, zgodnie z przepisem art. 34 ust. 5 Pzp, zamawiający musi uwzględnić ?największy możliwie zakres tego zamówienia??