Temat: pożar w trakcie budowy

Mieliśmy w trakcie budowy pożar, co spowodowało konieczność wykonaia dodatkowych robót nieprzewidzianych opz. Czy mogę je zlecić aneksem z art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp?

2

Odp: pożar w trakcie budowy

144.1.3
144.1.6

3

Odp: pożar w trakcie budowy

możesz. To zakwalifikowane do klęsk żywiołowych w Kc. Jest definicja. Ja wpisuję art do swojej umowy, który zaczyna się:
1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wykonania swych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, spowodowanych przez siłę wyższą.
2. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidywalne przez żadną ze stron  przyczyny, bądź będące poza ich kontrolą, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań określonych w umowie, w szczególności takie jak: naturalne katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, strajki, niepokoje społeczne i działania wojenne.

4

Odp: pożar w trakcie budowy

Tak jak podał jo: art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 Pzp.

A jeżeli dotychczasowy wykonawca nie zgodzi się a wartość zamówienia przekracza 30.000 euro - to art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, jeżeli przesłanki są spełnione.

Jeżeli dotychczasowy wykonawca nie zgodzi się, a wartość będzie do 30.000 euro, możesz zlecić komu zechcesz, bez Pzp.