1

Temat: umowa

Zmieniając treść siwz wykreśliłam z projektu umowy przez pomyłkę zdanie, że kierownik budowy może pełnić funkcję również kierownika robót. Jednakże to zdanie powinno być w umowie, co teraz zrobić?

2

Odp: umowa

Po pierwsze nie wiem po co Ci taki zapis. Kierownik budowy jest stanowiskiem nadrzędnym i wynika  z warunków kontraku. Odwrotnie już nie to samo. Istotne są obowiązki jakie mam pełnić.
Po drugie jeśli w opisie zadania i warunkach jego realizacji w siwz jest taki zapis, to możesz go wprowadzić przy podpisaniu umowy.