Temat: oryginał czy kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

Postępowanie poniżej 144 tyś euro. - dokumenty lub oświadczenia z rozporządzenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. I właśnie np. oświadczenie Grupa Kapitałowa czy dopuszczacie oryginał lub kopie za zgodność z oryginałem. Podobno w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poz. 1993 jest taki zapis. czyli np. wykaz robót, wykaz osób, GK, mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem? Jakie Wy macie zapisy. Jeśli mam że tylko oryginał to chyba nie ma co się zbytnio martwić, ot ogólnikowo

2

Odp: oryginał czy kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

Jak będzie kopia GK to jest ok.

3

Odp: oryginał czy kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

Wiele wątków na ten temat. Ogólnie:
to co w ustawie - tylko oryginał
to co w rozporządzeniu - kopia lub oryginał