Temat: Oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcy

Pomóżcie mam taką sytuację. Wykonawca w druku oferty wskazał że zleci podwykonawcom pewien zakres robót, nie wskazał firm konkretnych. Rozumiem, jeszcze ich nie zna. W oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia wobec podWykonawcy wskazał: nie dotyczy.  Czy uzupeniać Oświadczenie teraz /przecież nie zna podWykonawcy/  czy dopiero jak podpiszę umowę i będzie chciał wprowadzic podwykonawcę już znanego! to zażądać oświadczenia w stosunku do niego?