Temat: Kierownik robót z oferty, a w umowie

Przed zawarciem umowy wykonawca wskazał innego Kierownika robót, niż osoba wymieniona w ofercie. Nie ma to nic wspólnego z kryterium oceny ofert. Jak dla mnie osoba wymieniona w ofercie jest po to, aby wykazać spełnianie warunków w zakresie techn. Chyba nie ma przeszkód, jeśli nowy Kierownik spełnia te same warunki?

2

Odp: Kierownik robót z oferty, a w umowie

Jeżeli osoba spełnia, jest ok.