1

Temat: zamówienia podobne

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę chodnika. Czy w tym przypadku w siwz wpisuję, że przewiduję udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, w zakresie usług i robót budowlanych, obejmujących swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę chodnika. Czy może wypisać wszystkie elementy dot. robót z PFU?