1 (edytowany przez Fart 2019-02-21 12:14:09)

Temat: Zmiana zabezpieczenia należytego wykonania

Witam.
PN z dofinansowaniem.
Zamawiający żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 450 000.
Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu gwarancję ubezpieczeniową na wartość 250 000 a resztę wpłacił w pieniądzu ponieważ miał limit u ubezpieczyciela A.
Teraz Wykonawca składa draft gwarancji ubezpieczeniowej na pozostałą kwote tj. 200 000 Zamawiającemu w celu zatwierdzenia.
Gwarancja złożona przez ubezpieczyciela B (inny niż pierwotnie).
W gwarancji jest zapis:
Jednocześnie z każdym wezwaniem do zapłaty z tytułu niniejszej gwarancji zostanie złożone wezwanie do zapłaty z tytułu ?Gwarancji A a kwota roszczenia wynikającego z niniejszej gwarancji oraz Gwarancji A zostanie podzielona pomiędzy Gwaranta B oraz Gwaranta A proporcjonalnie do udziału Gwaranta B oraz Gwaranta A w zabezpieczeniu z tytułu wymienionego w § 2.
Do wezwania do zapłaty należy dołączyć: ?. Kopię wezwania do zapłaty z tytułu Gwarancji Gwaranta A

Nie podoba się nam ten zapis ze względu na warunki stawiane w gwarancji a gwarancja powinna być bezwarunkowa. Czy ktoś z szanownego grona spotkał się z takim przypadkiem.
Nie chcemy się zgodzić na warunki takiej gwarancji jako sprzeczne z ustawą.
Czy nie można mieć 2 zabezpieczeń od 2 różnych ubezpieczycieli na jeden kontrakt ? czystych tzn. nieodwołalnych i bezwarunkowych. Wykonawca twierdzi, że ubezpieczyciele nie chcą tego warunku wykreślić.

2

Odp: Zmiana zabezpieczenia należytego wykonania

Nie przyjmuję takich gwarancji. Ma być bezwarunkowa i to ja wymagam warunków, jeśli gwarant nie chce ich dać to niech wykonawca szuka innego. Ja sobie sam wybiorę do kogo i kiedy chcę wystąpić a nie, że mam narzucone.

3

Odp: Zmiana zabezpieczenia należytego wykonania

często jest tak, że ubezpieczyciele stawiając jakieś techniczne warunki np. wezwanie do zapłaty w formie pisemnej w siedzibie XXX podpisane przez osobę do tego umocowaną itd.

Rozstrzygałbym prędzej czy jest to rzeczywiście taki warunek..

4

Odp: Zmiana zabezpieczenia należytego wykonania

ja w siwa wpisuję czego wymagam i jakich zapisów podstawowych, w zasadzie każdy wykonawca przed podpisaniem umowy przesyła draft do sprawdzenia i nie jest źle.

5

Odp: Zmiana zabezpieczenia należytego wykonania

Oczywiście że jest to warunek, ponieważ dlaczego mam mieć 2 niezależne gwarancje a nie na zasadzie, że dostane połowę a połowę muszę sobie od drugiego ubezpieczyciela wymagać