1

Temat: Ponowna ocena ofert a wadium

Zamawiający w wyniku poinformowania go o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego i uznania jej za zasadnej chce dokonać unieważnienia czynności unieważnienia postępowania dokonać ponownej oceny oferty i wybierać ją jako najkorzystniejszą. Czy w takim przypadku należy wezwać wykonawcę do ponownego wniesienia wadium? Art. 46 ust. 3 mówi tylko o przypadku kiedy zostanie wniesione odwołanie. W postępowaniu została złożona jedna oferta, więc umowę będzie można podpisać na następny dzień po wyborze oferty.

2

Odp: Ponowna ocena ofert a wadium

Sytuacja nie jest prosta bo przepisy nie są jednoznaczne tak jak w przypadku odwołania. Jest art 89.1.7b (odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione a zamawiający żądał wniesienia wadium). Jest 46.3 który, jak gdzieś dawno temu czytałem, należy stosować przez analogię do sytuacji opisanej przez ciebie.
Co w przypadku nie wezwania do ponownego wniesienia wadium? Oferta wybrana podlegająca odrzuceniu (89.1.7b)?

Raczej sam pytam bo w podobnej sytuacji wezwałem ponownie do wniesienia wadium ale wątpliwości mam do dzisiaj czy dobrze zrobiłem.

3

Odp: Ponowna ocena ofert a wadium

Nie wzywasz do ponownego wadium.