Temat: Powyżej progów?

Witam,

Ogłoszone zostało zamówienie sektorowe na roboty budowlane o wartości przekraczającej progi unijne, prowadzone zgodnie z przepisami Pzp (przetarg nieograniczony).

Wadium oraz warunki udziału niekoniecznie wskazują na zamówienie powyżej progów.

Jednakże zadanie to jest częścią większego projektu unijnego, więc wiemy, że:

Jeżeli jednak wynik całości robót budowlanych będzie samoistnie spełniał funkcję gospodarczą lub techniczną, a więc będzie tworzyć funkcjonalną całość (zamierzenie budowane) - wartość zamówienia należy ustalać łącznie. A więc procedura właściwa dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

I tutaj moje pytanie - czy orientuje się ktoś, czy istnieje jakaś sposób ustalenia czy wartość tego konkretnego ogłoszonego zadania jest powyżej progów czy też nie jest...? Może coś przeoczyłam... hmm

2

Odp: Powyżej progów?

może być wadium