1

Temat: art. 46 ust.5

Jeżeli w SIWZ mogę umieścić zapis, iż po wyporze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży: kosztorys, polisę, kopie stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót, wnieść zabez. należytego wykonania umowy.?
Czy w tym również przypadku mogę zastosować art. 46 ust. 5 oraz art. 94 ust. 3?

2

Odp: art. 46 ust.5

Tak. jest to powód braku mozliwości podpisania umowy (oczywiście jeśli tak było opisane w siwz). Informacja z 93 tak ale pod warunkiem, że brak podpisania umowy rodzi powody unieważnienia.