Temat: zmiana istota czy nie istotna

umowa na robotę budowlaną. 3 etapy realizacji zamówienia, z tym, że w I etapie wykonawca zobowiązany jest w ramach pierwszego etapu do dnia 07 grudnia br. wykonać roboty budowlane na kwotę powiedzmy 2 mln zł. Taki zapis w SIWZ jest tylko w umowie, która jest integralną częścią SIWZ. Wzór harmonogramu (i z tą kwotą była wstawiona tam) jako załącznik do SIWZ. Harmonogram oczywiście miał być dostarczony po podpisaniu umowy w ciągu 20 dni. czy mogę zmienić kwotę, jaką wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach I etapu realizacji umowy nie mając zapisów w umowie odnośnie zmiany kwoty?

2

Odp: zmiana istota czy nie istotna

Nie wiem jak u was, ale harmonogram powinien określać zakres prac a kwota to już inna sprawa, tzn. czy jest u was zakres prac na określona kwotę czy bez zakresu tylko i wyłącznie kwotowo?

3

Odp: zmiana istota czy nie istotna

Znaczenie może mieć też to, czy w umowie przewidziano jakiekolwiek sankcje za opóźnienie w wykonaniu I etapu.
Jeśli tak i jeśli Zamawiającemu chodziło tylko o wydatkowanie 2 mln zł, traktowałbym tę zmianę jako istotną.

4

Odp: zmiana istota czy nie istotna

zakres prac można zmieniać, ale ma się zmieścić w tej kwocie do dnia 07 grudnia

5

Odp: zmiana istota czy nie istotna

Co do zmian umowy, znacie może jakieś dobre opracowanie w tym temacie (tzn zmiany umowy po nowelizacji)?

6

Odp: zmiana istota czy nie istotna

Podepnę się pod temat, PN na roboty budowlane,dofinansowane UE,  w trakcie realizacji zadania Zamawiający chce zmienić sposób wentylacji w budynku na inna ale jednocześnie zmieni się wartość na mniejszą, czy mogę zmienić umowę z wykonawca (oczywiście nie wiem jeszcze czy Wykonawca się zgodzi na zmniejszenie ale najpierw muszę ustalić czy mogę)czy jest to raczej niemożliwe. Jak się to ma do przetargu pierwotnego

7

Odp: zmiana istota czy nie istotna

Zasadniczą przesłanką wprowadzenia zmiany do umowy w sprawie zamówienia publicznego jest obecnie rozstrzygnięcie, czy określona zmiana należy do grupy istotnych, czy nieistotnych. W przypadku zmian o charakterze istotnym możliwość dokonania danej zmiany w umowie w sprawie zamówienia publicznego musi zostać wcześniej przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz oraz określono warunki takiej zmiany.
Konieczność wykonania robót zamiennych jest moim zdaniem istotną zmianą umowy.