Temat: Zmiana umowy art. 144 pomocy

Witam. Sytuacja jest następująca:
Umowa na roboty budowlane zawarta w trybie PN. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Do oferty wykonawca nie załaczał, zadnego doszczegółowienia ceny (żadnyc kosztorysów, tabel elementów itp.)
Po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy sporządzony został harmonogram rzeczowo-finansowy, który jest załącznikiem do umowy i pełni wyłącznie funkcję określenia wysokości płatności częściowych np:
1. Roboty ziemne - x zł
2. Fundamenty- x zł
3. Ściany- x zł
4. InstalacjeX- x zł
5. InstalacjeY- x zł
ITP

W trakcie realizacji wykonawca komunikuje mi potrzebę zmniejszenia wartości 1 pozycji i zwiększenia 2.
Czy taka zamiana może być dokonana w trybie art. 144 ust. 1 pkt 6 i jak liczyć te %. Jeżeli o 10% wartości całej umowy spadnie pozycja 1 i o 10% wartości całej umowy wzrośnie pozycja 2 to łącznie Zmiana przyjmie wartośc 20%?

I czy szkoro ten harmonogram powstał po wyborze oferty a w samej ofercie była gołą łączna wartość to czy taka Zmiana może być uznana za zmanę "w stosunku do treści oferty" (art. 144)?

Jak by ktoś podrzucił jakiś wyrok albo komentarz byłbym ogromnie wdzięczny, zwłaszcza dotyczący zmiany takiego harmonogramu gdy nie był on składany wraz z ofertą.

2

Odp: Zmiana umowy art. 144 pomocy

Ale po co w ogóle zmieniać ten harmonogram, skoro jest ryczałt?

3

Odp: Zmiana umowy art. 144 pomocy

Ponieważ zamówienie ma dofinansowanie ze środków UE i niektóre pozycje są kwalifikowane a niektóre nie. W tym przypadku zmiana dotyczyła by zmniejszenia pozycji bez dofinansowania a zwiększenia pozycji z dofinansowaniem i UM życzy sobie podstawy prawnej dla dokonania takiej zmiany.

4

Odp: Zmiana umowy art. 144 pomocy

Moim zdaniem zasadniejsze jest zastosowanie art. 144 ust. 1 pkt 5.
Ust. 6 odnosi się bardziej do zmiany zakresu i wynagrodzenia, a tu pozostaje ono bez zmian.