1

Temat: unieważnienie przed upływem terminu składania ofert

Zamawiający unieważnił postępowanie przed upływem terminu składania ofert - art. 93 ust. 1 pkt 7. Do momentu unieważnienia nie było żadnych pytań, nie wpłynęła żadna oferta. Mam wątpliwości co do protokołu:

1. nie było otwarcia, nie było ofert więc nikt nie składał oświadczeń art. 17 - co z pkt 4A "? wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych". Podać tylko nazwiska kierownika i członków stałej komisji przetargowej i wyrzucić zapis o składaniu oświadczeń?

2. zastanawia mnie pkt 20 protokołu "zatwierdzenie wyniku postępowania". Nie było prac komisji - unieważnienie nastąpiło na umotywowany wniosek komórki merytorycznej. Czy wpisać tu członków stałej komisji i zebrać od nich podpisy?

2

Odp: unieważnienie przed upływem terminu składania ofert

Dostosuj protokół do potrzeb i zaistniałej sytuacji, to co trzeba należy nie wypełniać, wykreślić lub usunąć.

3

Odp: unieważnienie przed upływem terminu składania ofert

Druga sprawa - skoro unieważnione, pewnie nie będzie kontroli w zakresie dokumentacji gdyż nie pdjeto żadnego zobowiązania wydatkowego (ja często wogóle nie piszę protokołów) smile

4

Odp: unieważnienie przed upływem terminu składania ofert

cbud napisał/a:

(ja często wogóle nie piszę protokołów) smile

To nieładnie wink

5

Odp: unieważnienie przed upływem terminu składania ofert

ale łatwiej smile

6

Odp: unieważnienie przed upływem terminu składania ofert

Pewnie, że łatwiej. Ale skoro już robię ogłoszenie o unieważnieniu to i protokół pójdzie