1

Temat: Kontrola chce zobaczyć dokumenty objęte tajemnicą, a Wykonawca nie

W postępowaniu elementem ocenianym była koncepcja wykonania specjalistycznego laboratorium innowacyjnego która zawierała elementy objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Wykonawca skutecznie wykazał TP, jednocześnie w zastrzeżeniu wskazał, że wgląd do koncepcji ma jedynie Zmawiający (komisja + kierownik) na potrzeby wyboru oferty najkorzystniejszej. Członkowie Komisji przetargowej i kierownik Zamawiającego złożyli w postępowaniu stosowne oświadczenia o zachowaniu poufności.
Urząd Marszałkowski kontroluje postępowanie. Poprosił o dostarczenie kopii za zgodność z oryginałem tego ocenianego dokumentu.
Co robić?
Branie takich oświadczeń jest problematyczne, bo niewiadomo - jak ta korespondencja będzie wędrować przez departamenty Urzędu.