Temat: Brak wypełnienia formularza ofertowego

Witam, przetarg powyżej progów unijnych, dostawa. Wykonawca nie wpisał w formularzu ofertowym ceny brutto, netto i VAT. Wynagrodzenie ryczałtowe, jednak zgodnie z zapisem w SIWZ Wykonawca miał załączyć do oferty kosztorys , który będzie pełnił funkcję poglądową. Załączono kosztorys, z którego wynika jaka jest cena brutto, netto i VAT, jednak kosztorys ten nie został podpisany przez Wykonawcę. W SIWZ Zamawiający określi, iż oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.Czy w takiej sytuacji należy uznać, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp. Gdyby kosztorys został podpisany przez Wykonawcę to możnaby było dokonać poprawy omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Będę wdzięczna za pomoc.

2

Odp: Brak wypełnienia formularza ofertowego

w formularzu brak ceny netto, brutto a załącznik nie podpisany, ciężko będzie to uznać

3

Odp: Brak wypełnienia formularza ofertowego

Dziękuję, tak myślę, że nie ma nawet jak to poprawić ponieważ w dokumencie gdzie są ceny nie ma podpisu.

4

Odp: Brak wypełnienia formularza ofertowego

oferta odrzucona a właściwie brak złożonej oferty.

5

Odp: Brak wypełnienia formularza ofertowego

jednak będę musiała znaleźć podstawę odrzucenia, moim zdaniem art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.