Temat: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

Czy dopuszczacie taką formę wadium (oryginał na papierze) po elektronizacji , dostarczony do zamawiającego?

2

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

bo ja ciągle tak

3

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

tu się u mnie nic nie zmienia w siwz

4

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

ponoć elektronicznie 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r.

5

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

Wadium musi być w formie elektronicznej. Jest na ten temat opinia UZP

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/opinia-dotyczaca-zasad-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r.

6 (edytowany przez Marta 2018-10-24 12:50:59)

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

ale to w zamówieniach powyżej progów, poniżej nic nie zmienia w  zapisach siwz w zakresie składania wadium??

7

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

do 2020 roku ...

8

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

poniżej po staremu

9

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

No przecież mówimy o unijnych.

10

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

I co będziecie odrzucać jak złożą tradycyjnie a w siwz było że elektronicznie ?
ciekawe jak kio by to ocenilo.

11

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

Co do zasady oferta w tym wypadku odpada z gry.

12

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

ponoć ubezpieczyciele i banki mają możliwość wystawienia dokumentu elektronicznego

13

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

jo napisał/a:

ponoć ubezpieczyciele i banki mają możliwość wystawienia dokumentu elektronicznego

SWIFT

14

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

problem jest że mogą ale nie muszą

15

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

Teraz będą musiały.

16

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

jak wpisze w siwz że dopuszczam papier, to nie odrzucę oferty z takim wadium

17

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

W postępowaniach powyżej progów unijnych obowiązkowo forma elektroniczna.  Jeśli chodzi o zamówienia poniżej progów to do 2020 r. po staremu smile

18 (edytowany przez Katiqq 2018-10-26 09:34:47)

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

Polecam: http://www.codozasady.pl/elektroniczne-wadium-pograzy-oferty/
"UZP przywołuje stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Saferoad Grawil, w której Trybunał zwrócił uwagę na doniosłość zasady równego traktowania i obowiązku przejrzystości, wskazując, że zabronione jest stosowanie sankcji wobec wykonawcy z powodu niedopełnienia obowiązku, który nie wynikał wyraźnie z dokumentacji przetargowej lub obowiązującej krajowej ustawy. UZP podchodzi jednak do wytycznych Trybunału bardzo instrumentalnie, wskazując zamawiającym: jeżeli zawrzecie obowiązek przedstawienia gwarancji bankowej w oryginale udzielonej w postaci elektronicznej w treści dokumentacji przetargowej, to będziecie mogli w razie jego niedopełnienia wykluczyć wykonawcę z postępowania.

Wskazówka ta jest jednak sprzeczna z innymi wyrokami Trybunału, jak również z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE, oraz z art. 7 p.z.p. Polska ustawa stanowi, że ?zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Przepis ten rozwija postanowienia dyrektywy mówiące o zakazie sztucznego zawężania konkurencji poprzez stawianie wymogów uprzywilejowujących jednych wykonawców względem innych (art. 18 ust. 1) oraz o zakazie stawiania nieuzasadnionych przeszkód dla otwarcia zamówienia publicznego na konkurencję (art. 42 ust. 2).".

Nie wiecie czy mają wolne miejsca w Kocborowie?

19

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

golavox napisał/a:
jo napisał/a:

ponoć ubezpieczyciele i banki mają możliwość wystawienia dokumentu elektronicznego

SWIFT

Jest to gwarancja elektroniczna, nieposiadająca jednak formy z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jaka miałaby być wymagana w świetle opinii UZP.

20

Odp: wadium w formie pisemnej po elektronizacji

Katiqq napisał/a:
golavox napisał/a:
jo napisał/a:

ponoć ubezpieczyciele i banki mają możliwość wystawienia dokumentu elektronicznego

SWIFT

Jest to gwarancja elektroniczna, nieposiadająca jednak formy z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jaka miałaby być wymagana w świetle opinii UZP.

Dowiadywałam się u ubezpieczycieli z którymi współpracuję i  - wystawiają oni gwarancje w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jeden z nich odpowiedział mi natomiast, że powyższy wymóg musi wynikać z dokumentacji przetargowej np. SIWZ.