Temat: sekcja IV udzielenie zamówienia IV.2) całkowita wartość zamówienia

czyją kwotę wpisujecie w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji IV udzielenie zamówienia IV.2) całkowita wartość zamówienia - wartość bez VAT, czy wartość szacunkową netto Zamawiającego, czy wartość wybranej oferty Wykonawcy bez VAT

2

Odp: sekcja IV udzielenie zamówienia IV.2) całkowita wartość zamówienia

Szacunkowa.

3

Odp: sekcja IV udzielenie zamówienia IV.2) całkowita wartość zamówienia

A czy z wartością przewidzianego prawa opcji czy też bez???

4

Odp: sekcja IV udzielenie zamówienia IV.2) całkowita wartość zamówienia

Wartość opcji należy uwzględnić w wartości szacunkowej realizowanego zamówienia.