1

Temat: rnc

Myślicie że taka informacja wystarczy aby nie badać rnc??

Przedłożona oferta dla części 2 opiewa na kwotę ...................... zł natomiast szacunkowa wartość zamówienia powiększona o podatek VAT dla tej części wynosi .................. zł brutto. Oferta przewyższa tę kwotę o 54%.

Średnia arytmetyczna złożonych ofert wynosi 331.985,25 zł. 70% tej kwoty stanowi 232 389,68 zł.
Zdaniem Zamawiającego 4 złożona oferta..................... zwiera rażąco wysoką cenę tj.  ..................... zł brutto przekraczającą o ponad 101% koszt drugiej oferty oraz o  211% wartość szacunkową dla tej części. Cena jednostkowa najważniejszej pozycji - ................... w ofercie 4 wynosi 0,22 zł i 0,24 zł dla porównania w ubiegłym roku cena ta wynosiła 0,09 zł a w drugiej ofercie w obecnym postępowaniu 0,11 zł.

W zawiązku z powyższym Zamawiający na podstawia art 90 ust 1a, we fragmencie "...., chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia"
odstępuje od badania rażąco niskiej ceny dla przesłanki o której mowa w art 90 ust 1a, to jest średniej arytmetycznej, uznając iż cena 4 oferty jest ceną zawyżoną, a cena oferty nr 2.................................... nie zawiera rażąco niskiej ceny.

2

Odp: rnc

Ty decydujesz. Teraz rynek trochę powariował i nie bardzo mozna realistycznie dokonywać oceny. Myślę, ze będzie OK. Wstaw jeszcze ogólne zdania o warunkach rynkowych w chwili obecnej, skrajnie oferowanych cenach na rynku i.t.p.

3

Odp: rnc

dzięki