Temat: 1 projekt szacowanie a lata

Dotacja NFOŚ - 1 projekt

W tym roku kupiliśmy 1 samochód (postępowanie powyżej progów ponieważ był jeszcze jeden).

Na drugi samochód były 3 postępowania i odrzucanie ofert.

czy jak ogłosimy w przyszłym roku to możemy poniżej progów?

2

Odp: 1 projekt szacowanie a lata

..."W odniesieniu do takich zamówień, których zakres nie może być oszacowany dla całego okresu realizacji projektu, należy stosować wskazaną zasadę sporządzania rocznych planów zamówień publicznych i rocznego szacowania ich wartości. Z tych względów wartości tych zamówień będą podlegały sumowaniu z innymi podobnymi przedmiotowo i funkcjonalnie zamówieniami udzielanymi przez zamawiającego w tym samym okresie. Oznacza to, iż usługi lub dostawy nabywane na potrzeby realizacji projektu będą stanowiły część jednego zamówienia oszacowanego z uwzględnieniem innych podobnych przedmiotowo i funkcjonalnie usług lub dostaw nabywanych przez zamawiającego w tym samym okresie..."

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej

3

Odp: 1 projekt szacowanie a lata

Marcel napisał/a:

..."W odniesieniu do takich zamówień, których zakres nie może być oszacowany dla całego okresu realizacji projektu, należy stosować wskazaną zasadę sporządzania rocznych planów zamówień publicznych i rocznego szacowania ich wartości. Z tych względów wartości tych zamówień będą podlegały sumowaniu z innymi podobnymi przedmiotowo i funkcjonalnie zamówieniami udzielanymi przez zamawiającego w tym samym okresie. Oznacza to, iż usługi lub dostawy nabywane na potrzeby realizacji projektu będą stanowiły część jednego zamówienia oszacowanego z uwzględnieniem innych podobnych przedmiotowo i funkcjonalnie usług lub dostaw nabywanych przez zamawiającego w tym samym okresie..."

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej

jako sektorowiec nie robię planu zam (ja osobiście chce - góra nie)

4

Odp: 1 projekt szacowanie a lata

golavox napisał/a:

Dotacja NFOŚ - 1 projekt

W tym roku kupiliśmy 1 samochód (postępowanie powyżej progów ponieważ był jeszcze jeden).

Na drugi samochód były 3 postępowania i odrzucanie ofert.

czy jak ogłosimy w przyszłym roku to możemy poniżej progów?

czy to nie jest tak że po unieważnionych częściach (unieważniono postępowania na zakup 1  z 2 aut) szacuje się od nowa bo mamy do czynienia już  z nowym zamówieniem (jednym a nie dwoma autami) i nowym szacunkiem i wtedy patrzymy tylko na wartość szacunkową tego auta które jest do kupienia , nie bierzemy pod uwagę auta już kupionego.

5

Odp: 1 projekt szacowanie a lata

Marta napisał/a:

czy to nie jest tak że (...)

Marta - nie tak bezkrytycznie jak napisałaś.