1

Temat: termin składania ofert

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/skladanie-i-otwarcie-ofert/jak-wyznaczac-obliczac-termin-skladania-ofert-w-zamowieniach-publicznych

Jak to jest z terminem składania ofert? Bo zetknąłem się z różnymi opiniami i już zgłupiałem.
Wiadomo, że 7 dni liczę od dnia następnego, ale czy siódmy dzień może być dniem terminem składania ofert??

2

Odp: termin składania ofert

nie, kolejny (7 pełnych dni)

3

Odp: termin składania ofert

jo napisał/a:

nie, kolejny (7 pełnych dni)

a z czego to wynika? wink

Uważasz za błędną opinię z mojego linka?

cyt.:
Zgodnie z art. 111 k.c. ?Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia? oraz ?Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym zdarzenie to nastąpiło?. Przy obliczaniu terminu składania ofert nie uwzględnia się zatem dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, ogłoszenie o zamówieniu zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 19 lutego 2018 r., termin składania ofert może upływać w dniu 5 marca 2018 r., w godzinie określonej przez zamawiającego, pod warunkiem, że termin ten został ustalony z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty.

4 (edytowany przez wadialny 2018-09-07 06:59:21)

Odp: termin składania ofert

Jak wyznaczać minimalny termin składania ofert w zamówieniach publicznych poniżej progu unijnego?

Przepisy ustawy Pzp określające zasady wyznaczania przez zamawiających terminu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia stanowią instytucję prawa autonomiczna w odniesieniu do innych rozwiązań prawnych w zakresie obliczania terminów do wykonania czynności. Określone w art. 43 ust. 1 Pzp wyrażenie ?nie krótszy niż 7 lub 14 dni? od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oznaczają, że przy ich wyznaczaniu, najwcześniejszym dniem na złożenie ofert jest 7 lub 14 dzień od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Należy również zauważyć, że zgodnie z treścią art. 86 ust. 2 Pzp, otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Oznacza to, że na gruncie przepisów Pzp niemożliwe jest wyznaczenie przez zamawiających terminu składania ofert jako terminu w dniach pełnych (liczbie dni).

Na gruncie art. 86 ust. 2 Pzp zamawiający jest obowiązany wyznaczyć konkretna datę i godzinę, w której upływa termin składania ofert.

Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie w wyroku z dnia 12 listopada 2014 r., KIO 2167/14 oraz uchwale z dnia 10 czerwca 2009 r.  KIO/KD 15/09.

Przykładowo, jeżeli zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 lutego 2018 r. to minimalny 14 - dniowy termin składania ofert upływałby, zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp, w dniu 5 marca 2018 r. o wyznaczonej przez zamawiającego godzinie.

I taka interpretacja jest zgodna z przepisami Pzp.

Na teorię 7 lub 14 pełnych 24 godzinnych dni niestety dni nie mam rady.

5

Odp: termin składania ofert

wadialny napisał/a:

Jak wyznaczać minimalny termin składania ofert w zamówieniach publicznych poniżej progu unijnego?

Przepisy ustawy Pzp określające zasady wyznaczania przez zamawiających terminu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia stanowią instytucję prawa autonomiczna w odniesieniu do innych rozwiązań prawnych w zakresie obliczania terminów do wykonania czynności. Określone w art. 43 ust. 1 Pzp wyrażenie ?nie krótszy niż 7 lub 14 dni? od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oznaczają, że przy ich wyznaczaniu, najwcześniejszym dniem na złożenie ofert jest 7 lub 14 dzień od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Należy również zauważyć, że zgodnie z treścią art. 86 ust. 2 Pzp, otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Oznacza to, że na gruncie przepisów Pzp niemożliwe jest wyznaczenie przez zamawiających terminu składania ofert jako terminu w dniach pełnych (liczbie dni).

Na gruncie art. 86 ust. 2 Pzp zamawiający jest obowiązany wyznaczyć konkretna datę i godzinę, w której upływa termin składania ofert.

Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie w wyroku z dnia 12 listopada 2014 r., KIO 2167/14 oraz uchwale z dnia 10 czerwca 2009 r.  KIO/KD 15/09.

Przykładowo, jeżeli zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 lutego 2018 r. to minimalny 14 - dniowy termin składania ofert upływałby, zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp, w dniu 5 marca 2018 r. o wyznaczonej przez zamawiającego godzinie.

I taka interpretacja jest zgodna z przepisami Pzp.

Na teorię 7 lub 14 pełnych 24 godzinnych dni niestety dni nie mam rady.

No właśnie :-)

Nie żeby ten jeden dzień miał kolosalne znaczenie, ale w przypadku kiedy siódmy dzień wypada w piątek, to robią się trzy dni, bo ósmy dzień wypada w poniedziałek wink

6

Odp: termin składania ofert

Frank, ale przecież musisz pamiętać, że zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 14 dni.

7

Odp: termin składania ofert

wadialny napisał/a:

Frank, ale przecież musisz pamiętać, że zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 14 dni.

Zdecydowanie, jeżeli jednak przygotowanie oferty i wycena przedmiotu zamówienia nie wymaga skomplikowanych kalkulacji a zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu (poza oświadczeniem wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia) to chyba mogę zastosować termin minimalny? Z resztą wykonawcy mogą zwrócić się o wydłużenie tego terminu.

8

Odp: termin składania ofert

Frank: ja nawet nie wiem co jest przedmiotem Twojego zamówienia publicznego.

Zastanów się - gdybyś to Ty był wykonawcą, to ile czasu potrzebowałbyś na przygotowanie i złożenie oferty. I masz odpowiedź.

9

Odp: termin składania ofert

Z mojego doświadczenia Wykonawcy potrzebują jednego, góra dwóch dni ( pisze o postępowaniach poniżej progów unijnych). Notorycznie na dzień góra dwa przed terminem składania ofert zaczynają się telefony od potencjalnych wykonawców, którzy mówiąc że przygotowują właśnie ofertę potrzebują jakichś wyjaśnień.

10

Odp: termin składania ofert

Frank napisał/a:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/skladanie-i-otwarcie-ofert/jak-wyznaczac-obliczac-termin-skladania-ofert-w-zamowieniach-publicznych

Jak to jest z terminem składania ofert? Bo zetknąłem się z różnymi opiniami i już zgłupiałem.
Wiadomo, że 7 dni liczę od dnia następnego, ale czy siódmy dzień może być dniem terminem składania ofert??

Nie może.

11

Odp: termin składania ofert

MIRAS napisał/a:
Frank napisał/a:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/skladanie-i-otwarcie-ofert/jak-wyznaczac-obliczac-termin-skladania-ofert-w-zamowieniach-publicznych

Jak to jest z terminem składania ofert? Bo zetknąłem się z różnymi opiniami i już zgłupiałem.
Wiadomo, że 7 dni liczę od dnia następnego, ale czy siódmy dzień może być dniem terminem składania ofert??

Nie może.

KIO się myli?

12

Odp: termin składania ofert

nie pierwszy raz

13

Odp: termin składania ofert

jo napisał/a:

nie pierwszy raz

Jak dla mnie to czyta przepis zgodbie z zasadami języka polskiego i liczy nie falandyzując prawa wink

14

Odp: termin składania ofert

Frank napisał/a:
MIRAS napisał/a:
Frank napisał/a:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/skladanie-i-otwarcie-ofert/jak-wyznaczac-obliczac-termin-skladania-ofert-w-zamowieniach-publicznych

Jak to jest z terminem składania ofert? Bo zetknąłem się z różnymi opiniami i już zgłupiałem.
Wiadomo, że 7 dni liczę od dnia następnego, ale czy siódmy dzień może być dniem terminem składania ofert??

Nie może.

KIO się myli?

Może ja się mylę hmm Odpowiadam na pytanie, biorą pod uwagę przepisy, orzecznictwo, doktrynę, praktyki kontrolujących. Nie odpowiem Ci, że są różne zdania na ten temat, bo to już wiesz. Natomiast odpowiedź, że możesz, mając na uwadze powyższe, spowodowałaby więcej "strat" niż zysków z tego "jednego dnia" - tak to wygląda na dzień 17.09.2018 r. wink

15

Odp: termin składania ofert

Miras  - w punkt smile