1

Temat: Kosztorys ofertowy

Jeden z wykonawców nie dołączył Kosztorysu ofertowego.
W SIWZ mam taki zapis
,, 6.       Wraz z ofertą winny być złożone:
6.1     Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami § 6 ust. 1 - 2 lub § 6 ust. 3. .Oferta   oraz
          pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w odpowiednich
          rozdziałach niniejszej SIWZ, winny być sporządzone na formularzach zgodnych z treścią określoną
          w  tych wzorach.''
Do SIWZ jest załącznik - Kosztorys ofertowy
W § 6 zawarte są dokumenty zgodnie z art.25 ustawy PZP.
Co mogę zrobić z ta ofertą?

2

Odp: Kosztorys ofertowy

Jeżeli masz przewidziane wynagrodzenie kosztorysowe, to oferta niezgodna z siwz. W takim wypadku kosztorysu nie można uzupełnić.

3

Odp: Kosztorys ofertowy

Mam tylko w Załączniku - Formularz Ofertowy  taki zapis ,,Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za cenę kosztorysową''

4

Odp: Kosztorys ofertowy

Brak kosztorysu, oferta wypada z gry.

5

Odp: Kosztorys ofertowy

Tzn. odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6

Odp: Kosztorys ofertowy

Tak.

7

Odp: Kosztorys ofertowy

Jeśli wynagrodzenie jest kosztorysowe, to sam dokument kosztorysu jest lementem oferty i takowy nie podlega uzupełnieniu. Podobnie ma się w zasadzie sprawa harmonogramu i tu nawet przy cenie ryczałtowej. Zasada jeśli coś wymyślisz aby wymagać to trzeba egzekwować więc lepiej za dużo nie chcieć a dorzucać tylko dla wygranych smile

8

Odp: Kosztorys ofertowy

witam , nigdy nie stosowałam rozliczenia kosztorysowego i chciałabym się dowiedzieć jakie zapisy powinny być w siwz odnośnie takiego rozliczenia  oraz jak to wygląda na etapie realizacji umowy. Może macie jakiś fajny materiał do poczytania?będę wdzięczna