1

Temat: Gwarancja ubezpieczeniowa - zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Witam,

Umowa podpisana 14.08.2018 r. Wykonawca przed podpisaniem dostarczyl gwarancję ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy. W gwarancji sporzadzonej 14.08.2018 r. wskazany jest prawidlowy numer umowy prawidlowy przedmiot umowy, ale data zawarcia umowy wedlug gwarancji to 13.08.2018 r.

Czy to ma jakies znaczenie? Umowa jest juz podpisana. Czy ubezpieczyciel moze wystawic aneks poprawiając ten blad? Co zrobić z tym fantem?
Pozdrawiam

2

Odp: Gwarancja ubezpieczeniowa - zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Tak, może sporządzić aneks. To jest zwykła omyłka pisarska. Jeśli gwarant odmówiłby wypłaty sumy gwarantowanej z powodu takiej omyłki, jeśli z treść gwarancji ubezpieczeniowej wprost wynika, że zabezpiecza ona konkretną umowę zawartą po przeprowadzeniu konkretnego postępowania, oznaczałoby to, że mógłby odmówić wykonania gwarancji pod jakimkolwiek innym, równie absurdalnym, pretekstem. A swoja drogą to też taka trochę pechowa 13. Oczywiście tu żartuję.

3

Odp: Gwarancja ubezpieczeniowa - zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Dziękuję,
Gwarant wystawil aneks do gwarancji zmieniajac w niej date umowy