1

Temat: Oświadczenia w formir elektronicznej ??

Witam, w SIWZ spotkałam się z takim zapisem.
"W postępowaniu Oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym" Rozumiem, ze JEDZ składa sie w postaci elektronicznej, ale o jakie inne jeszcze Oświadczenia chodzi. Na jakiej podstawie taki zapis? Bardzo proszę o wyjaśnienie.

2

Odp: Oświadczenia w formir elektronicznej ??

Np. ośw. "grupa kapitałowa". Wszystko jest OK. Nikt nie zmusza Cię do składania innych oświadczeń poza JEDZ w formie elektronicznej.

3

Odp: Oświadczenia w formir elektronicznej ??

do jedz mam podstawy wykluczenia z 24 ust 1 i 24 ust 5 pkt 1 czy w ESPD mam zaznaczyć "konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia" w instrukcji pisze że chyba nie przy moich podstawach wykluczenia, w opisie do ESPD pisze "udział w przygotowaniu postępowania ( Official Journal of 2017 item 1579 art. 24 ust. 1 pkt 19 ) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu"

mam też wątpliwości  co do "naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego" w ESPD "naruszenie obowiązków wynikających z przepisów o zabezpieczeniu społecznym ( Official Journal of 2017 item 1579 art. 24 ust. 5 pkt 7 ) czyli w moim przypadku nie ale nie wiem do końca