1

Temat: Wyjaśnienie treści SIWZ/modyfikacja

Witam. Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane powyżej progu unijnego (z dofinansowaniem z UE). W SIWZ postawiony był warunek, iż wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat wykonał:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto oraz
b) co najmniej jedną kompletną dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na podstawie której uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub wykonano zgłoszenie budowy sieci bez wniesienia sprzeciwu organu.

Wykonawca zadał pytanie co do warunki w lit. b) tzn., czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji DESZCZOWEJ (....).

Czy w tym przypadku, jeżeli zamawiający dopuści także takie spełnienie warunku, może tylko udzielić odpowiedzi na zadane pytanie bez modyfikacji treści SIWZ (nie zmienia warunku), czy jednak musi dokonać także zmiany treści SIWZ ?

2

Odp: Wyjaśnienie treści SIWZ/modyfikacja

wg mnie to jest zmiana warunku a zatem modyfikacja siwz no i zmiana warunku w ogloszeniu

3 (edytowany przez wadialny 2018-07-27 07:25:09)

Odp: Wyjaśnienie treści SIWZ/modyfikacja

Tak to jest zmiana treści SIWZ i istotna zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu także w zakresie terminu składania ofert.

Polecam:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia/roznica-pomiedzy-wyjasnianiem-zmiana-tresci-specyfikacji-istotnych-warunkow-zamowienia

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia/roznica-pomiedzy-stosowaniem-art-38-ust-6-art-38-ust-4a-pzp-zmiana-terminu-skladania-ofert

4

Odp: Wyjaśnienie treści SIWZ/modyfikacja

Bardzo dziękuję za udzielone odpowiedzi.