Temat: po nowelizacji zabezpieczenie należytego wyk umowy

czy po nowelizacji dostawaliście zabezp. w innej formie niż w pieniądzu na 5 lat, mimo , że był np. na 7 lat. Podobno banki i ubezpieczyciele nie dają już gwarancji dłużej niż 5 lat. Jak liczyć wówczas taką gwarancję i czy zobowiązanie się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabez. na kolejny okres ma być w tej gwarancji od gwaranta?  czy zobowiązanie takie powinno przyjąć formę pisemnego oświadczenia wykonawcy? Jak takie zobowiązanie ma wyglądać. I jeszcze jedno pytanie, czy w gwarancji takiej powinien ujety być zapis: że jeśli na 30 dni przed końcem zabezpiecz nie zostanie przedłużone to zamawiający (beneficjent) spienięży częścć zabezp.