1

Temat: bezpodstawne unieważnienie przetargu a środki ochrony prawnej

Przetarg nieograniczony na usługi na 3 lata. Cena jaką zamawiajacy zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia wynosiła  600 tys. zł. Sami złożyliśmy ofertę na 590 tys. zł. Zamawiający w formularzu oferty żądał wpisania kwoty za całość zamówienia oraz z podziałem na każdy rok za 2018, 2019 i 2020. Zamówienie nie było prowadzone z podziałem na części, dlatego napisaliśmy że zrobimy pierwszy rok za 590 tys. a drugi i trzeci za darmo. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. pkt 7 Pzp, tłumacząc że w pierwszym roku nie ma takich środków. Zmieściliśmy się w cenie jaką zamawiajacy zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, czy Zamawiajacy mógł zatem unieważnić postępowanie? Co możemy zrobić w tej sytuacji?

2

Odp: bezpodstawne unieważnienie przetargu a środki ochrony prawnej

Na ten rok zapewne miał kwotę niewystarczającą więc miał prawo unieważnić, na kolejne lata w wieloletniej prognozie, a więc nie miał na ten rok środków, umowy podpisać nie mógł gdyż naruszył by dyscyplinę finansów publicznych.