1

Temat: Uchylanie sie od zawaracia umowy

Postępowanie prowadzone w procedurze "odwróconej". Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy. Termin związania ofertą upływa za 2 dni. Czy w takiej sytuacji Z. może wezwać Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert do złożenia dokumentów?

2

Odp: Uchylanie sie od zawaracia umowy

trzeba by chyba najpierw sprawdzić oświadczenie drugiego i GK a potem wezwać