1

Temat: Podpis kierownika na ogłoszeniach BZP DUUE

Witam.
Z jakich przepisów wynika fakt, że ogłoszenia z BZP, DUUE, mają być zatwierdzone - Podpisane przez kierownika zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
Na stronie zamawiającego oraz jego siedzibie nie trzeba zamieszczać Podpisanych ogłoszeń przez kierownika.

2

Odp: Podpis kierownika na ogłoszeniach BZP DUUE

Nie trzeba, ale ja do podpisu daję (bardziej urzędowo) smile

3

Odp: Podpis kierownika na ogłoszeniach BZP DUUE

u mnie są bez podpisów

4

Odp: Podpis kierownika na ogłoszeniach BZP DUUE

Marcel, co dajesz do podpisu? Ta sieczkę, która przychodzi z BZP czy tworzysz jakąś czytelną wersję.

5

Odp: Podpis kierownika na ogłoszeniach BZP DUUE

Sieczkę.

6 (edytowany przez Fart 2018-03-29 10:29:21)

Odp: Podpis kierownika na ogłoszeniach BZP DUUE

Post zrodził się dlatego ponieważ:
Zgodnie z art. 40 ust.1 Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie PN zamieszczając ogłoszenie o zmaówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
W przypadku przetargu krajowego jest to ogłoszenie o zamówieniu BZP.
Skoro zamawiający wszczyna postępowanie ogłoszeniem czy najpierw komisja przetargowa nie powinna przedstawić tego ogłoszenia przed opublikowaniem kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia (podpisu)???

Natomiast z drugiej strony z komentarza Prawo zamówień publicznych. Komentarz Jerzy Pieróg Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydanie: 14:
Art. 11a [Obowiązek udokumentowania zamieszczenie ogłoszenia]
Zamawiający jest obowiązany udokumentować:
1) zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w szczególności przechowywać dowód jego zamieszczenia;
Dowód ogłoszenia. W dokumentacji postępowania zamawiający ma obowiązek posiadać dowód zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub dowód publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE. Najlepiej więc, kiedy ogłoszenie takie po prostu wydrukuje i włączy do dokumentów. Dowód ten jest niezbędny dla ustalenia treści ogłoszenia, a także dla ustalenia daty, od której ustawa uzależnia wykonywanie różnych czynności. Należy pamiętać, że w przypadku BZP istotna jest data zamieszczenia ogłoszenia, a w przypadku Dz.Urz. UE ? data przekazania ogłoszenia do publikacji. Urząd Publikacji UE przesyła zamawiającemu potwierdzenie otrzymania ogłoszenia.

Ponadto we wzorze  regulaminu pracy komisji przetargowej  udostępnionym przez uzp jest że to komisja publikuje ogłoszenia , nie pisze nic o przedstawianiu ich do zatwierdzenia.

7

Odp: Podpis kierownika na ogłoszeniach BZP DUUE

Ogłoszenie wypełniasz na podstawie SIWZ a ta jest zatwierdzana.

8

Odp: Podpis kierownika na ogłoszeniach BZP DUUE

Podpis kierownika na ogłoszeniach BZP DUUE - absurd do potęgi, z wyjątkiem być może tych dofinansowanych (pomijam ten absurd również)

https://www.blogprzetargi.pl/kategorie/ogloszenie-o-zamowieniu/czy-w-przetargu-nieograniczonym-ogloszenie-o-zamowieniu-zamieszczane-na-tablicy-ogloszen-musi-byc-w-oryginale-z-podpisem-kierown