Temat: poprawa omyłek

przetarg nieograniczony, robota budowlana i rozliczenie kosztorysowe. Wykonawca w kosztorysie ma szereg błędów, z których część można by było poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp oraz ewentualnie wyjaśnić na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, jednak są też ewidentne błędy, których nie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 Pzp, i które skutkują odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Czy w tej sytuacji prawidłowe jest działanie Zamawiającego, który odrzuca ofertę tego Wykonawcy, jednocześnie wskazując, iż odstąpił od poprawy omyłek z uwagi na fakt, że oferta Wykonawcy i tak podlega odrzuceniu? W tej sytuacji nie byłoby możliwości uzdrowienia tej oferty i nie miałoby wpływu na wynik tego postępowania, ponieważ i tak oferta tego Wykonawcy podlega odrzuceniu. Będę wdzięczna za pomoc.

2

Odp: poprawa omyłek

Zrobiłbym analogicznie do zapisów art. 26.3 "...chyba że pomimo ich złożenia uzupełnieni lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu ...". Po co poprawiać coś co i tak zostanie odrzucone z innych powodów.

3

Odp: poprawa omyłek

tak też robiliśmy do tej pory ale ostatnio kontrola zarzuciła nam brak poprawy tych omyłek. Myślę, że poprawa tych omyłek jest bezprzedmiotowa w sytuacji gdy Wykonawca ma inne błędy w kosztorysie, których nie można poprawić i które skutkują odrzuceniem oferty.