1

Temat: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

Czy wg Was potrzebna będzie zmiana Regulaminu komisji przetargowej gdy nastąpi elektronizacja zamówień. Właśnie tworze nowy Regulamin na podstawie Regulaminu uzp + uwzględnienie nowelizacji 2016 i zastanawiam się czy w październiku nie trzeba będzie znów go zmieniać?

2

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

Znając życie pojawi się nowa ustawa więc na 100% trzeba będzie co najmniej dostosować istniejące regulaminy, o ile nie trzeba będzie ich pisać od nowa. Jak np będzie wyglądało publiczne otwarcie ofert elektronicznych? Będziemy odwracać monitory do osób siedzących na sali czy potrzebny będzie rzutnik?

3 (edytowany przez covec 2018-03-08 11:54:11)

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

lisvitalis napisał/a:

Jak np będzie wyglądało publiczne otwarcie ofert elektronicznych? Będziemy odwracać monitory do osób siedzących na sali czy potrzebny będzie rzutnik?

Myślę, że ten rzutnik będzie już potrzebny od 25 kwietnia; UZP w wydanych instrukcjach odnosi się do formularza JEDZ, który po 25 kwietnia 2018 roku wykonawca będzie składał elektronicznie.  Moje pytanie do Was a co z oświadczeniami poniżej progów, też elektronicznie?

Jeśli elektronicznie, to jak? Wiadomość z oświadczeniem powinna być zakodowana (zabezpieczona hasłem) i dla zachowania formy pisemnej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ja zastanawiam się na ePUAP; bo jak inaczej udowodnić kiedy plik został rozpakowany?

4

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

Poniżej progu jak dotychczas, tylko JEDZ elektronicznie.

5

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

chyba od 18 kwietnia, rzutnik nie będzie potrzebny bo na otwarciu nie odczytujesz informacji z jedza, nie wyobrażam sobie standardowego otwarcia przetargu po 18 października 2018

6

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

na miejscu wykonawców nie składałbym wogule jedza zwłaszcza przy odwróconej i złożył go dopiero na wezwanie z 26 ust 3 pytanie tylko czy jak coś źle wypiszą będzie można ich wezwać ponownie z 26 ust 3 tym razem do poprawy jedza

7

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

Czy forma pisemna będzie dostępna mimo elektronizacji, czy JEDz, a po 18 x inne dokumenty, wykonawca musi złożyć w formie elektronicznej?

8

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

Jak planujecie otwierać oferty - JEDZ po 18.04.18 ????

po 18.10.18 - wiadomo wszystko.

9

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

Miraa napisał/a:

Czy forma pisemna będzie dostępna mimo elektronizacji, czy JEDz, a po 18 x inne dokumenty, wykonawca musi złożyć w formie elektronicznej?

po 18.04 oprócz jedza wszystko pisemnie albo elektronicznie po 18.10 wszystko elektronicznie

10

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

golavox napisał/a:

Jak planujecie otwierać oferty - JEDZ po 18.04.18 ????

po 18.10.18 - wiadomo wszystko.

będę otwierał, normalnie odczytywał co trzeba, potem będę sprawdzał czy na skrzynke wpłynął jedz i szukał hasła w złozonych dokumentach i otworzę sobie jedz

11

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

jo napisał/a:
Miraa napisał/a:

Czy forma pisemna będzie dostępna mimo elektronizacji, czy JEDz, a po 18 x inne dokumenty, wykonawca musi złożyć w formie elektronicznej?

po 18.04 oprócz jedza wszystko pisemnie albo elektronicznie po 18.10 wszystko elektronicznie

Czyli jak wykonawca złoży mi po 18.04. JEDZ w formie papierowej (czy inne dokumenty po 18.10.) to  trzeba będzie go wezwać do złożenia dokumentów we właściwej formie? smile

12 (edytowany przez Marcel 2018-03-09 13:55:21)

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

Tak na to wychodzi smile

13

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

UZP chyba dosyć dokładnie wyjaśnił na swojej stronie jak to ma wyglądać z JEDZ-em w kwietniu 2018.
Wykonawca - oferta papierowa + zaszyfrowany JEDZ w pdf na wskazany meil, klucz do JEDZ-a w postaci hasła w papierowej ofercie.
Zamawiający - otwiera oferty i odszyfrowuje JEDZ-a tym co jest w ofercie.

Problem z kwietniem polega na tym że bedą 2 typy dokumentów - papierowa oferta i elektroniczny JEDZ. Dlatego potrzebne jest szyfrowanie JEDZ-a.
W październiku będzie mała rewolucja ale tu bym spokojnie poczekał na dalsze instrukcje UZP. To zbyt poważny temat żeby zostawić go do rozwiązania samym zamawiającym.

Co do regulaminu to zależy co kto w nim ma. Jeżeli jest szczegółowo opisana procedura otwarcia to pewnie trzeba go będzie dostosować.

Fart daj namiary na ten regulamin UZP

14

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

czy do przetargu ogłoszonego przed 18.04 mogę wymagać, że JEDZ tylko w formie pisemnej? czy poniższy art. na to pozwala?

Art. 17.
W postępowaniach  o udzielenie  zamówienia  publiczne go  wszczętych  i niezakończonych  przed  dniem 18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.,  oświadczenia,  w tym  jednolity  europejski  dokument  zamówienia,  składa  się  zgodnie  z wzorem  standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

15

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

Jak najbardziej szad.

16

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

Nie będzie tak źle z tym elektronicznym JEDZEM wink

17

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

jeszcze jeden dylemat.

w przypadku przetargu powyżej progu unijnego jaką datę należy uznać za wszczęcie postępowania?
datę przekazania do publikacji ogłoszenia czy datę opublikowania?

chciałem wysłać w piątek ogłoszenie. nie mam pewności czy do 17.04 będzie opublikowane.
zakładając, że data wszczęcia to data publikacji ogłoszenia, to mam teraz przygotować dwie wersje siwz, jedną z JEDZ w formie papierowej, a drugą w formie elektronicznej, w zależności czy ogłoszenie będzie przed 18.04 czy po?
czy dać sobie spokój i wysłać ogłoszenie 18.04 i przygotować zapisy dotyczące wersji elektronicznej JEDZ?

18

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

szad napisał/a:

jeszcze jeden dylemat.

w przypadku przetargu powyżej progu unijnego jaką datę należy uznać za wszczęcie postępowania?
datę przekazania do publikacji ogłoszenia czy datę opublikowania?

chciałem wysłać w piątek ogłoszenie. nie mam pewności czy do 17.04 będzie opublikowane.
zakładając, że data wszczęcia to data publikacji ogłoszenia, to mam teraz przygotować dwie wersje siwz, jedną z JEDZ w formie papierowej, a drugą w formie elektronicznej, w zależności czy ogłoszenie będzie przed 18.04 czy po?
czy dać sobie spokój i wysłać ogłoszenie 18.04 i przygotować zapisy dotyczące wersji elektronicznej JEDZ?

w przypadku JEDZ liczy się opublikowanie; jak opublikuje się do 17.04 nie musisz w wersji elektronicznej jak po 17.04 to zrobisz modyfikacje o JEDZ wygenerowany i stosowne zapisy do SIWZ

19

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

Fart napisał/a:

Czy wg Was potrzebna będzie zmiana regulaminu komisji przetargowej gdy nastąpi elektronizacja zamówień. Właśnie tworze nowy regulamin na podstawie regulaminu uzp + uwzględnienie nowelizacji 2016 i zastanawiam się czy w październiku nie trzeba będzie znów go zmieniać?

Ponawiam powyższe pytanie czy wpisywać do regulaminu komisji przetargowej nowości związane z elektronizacją???
Teraz mam tylko taki zapis:
Komisja przetargowa lub członek komisji:
27)    wskazuje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pocztę elektroniczną, jako środka komunikacji elektronicznej, służącego złożeniu JEDZ przez wykonawcę oraz określa informację na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych dotyczące wysyłania oraz odbierania JEDZ, w szczególności:
-    adresu poczty elektronicznej zamawiającego służącego odbieraniu JEDZ;
-    dopuszczalnych formaty danych, w jakich należy sporządzić JEDZ;
-    informacji o obowiązku opatrzenia JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
-    informacji o obowiązku zaszyfrowania JEDZ;
-    sposobu przekazania klucza do jego odszyfrowania;
-    oznaczanie czasu odbioru danych.

28)    Określając dopuszczalne formaty danych, w jakich może zostać przedłożony JEDZ, Komisja korzysta z katalogu formatów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
29)    Wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
30)    Po otwarciu ofert Komisja odszyfrowuje JEDZ korzystając z klucza deszyfrującego wskazanego w złożonej ofercie oraz weryfikuje prawidłowość złożonego podpisu elektronicznego.

20

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

Oczywiście, że musisz zmienić zapisy, skoro masz dopuszczony jako środek komunikacji elektr. pocztę elektroniczną. Po co w ogóle takie szczegóły w regulaminie? Co ma być w SIWZ wskazuje ustawa w art. 36. Weź to lepiej wyrzuć, bo tylko dodatkowa robota z tym wszystkim.

21

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

Nie mam robie projekt zmian i zastanawiam się czy to w ogóle pisać

22

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

Uważam że nie, po co brnąć w takie szczegóły, regulamin ma być prosty i przejrzysty.

23

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

Tu popieram Marcela, po co takie rzeczy w regulaminie pracy komisji przetargowej. Nie wiem jak u Was ale u mnie komisja włącza się do postępowania dopiero w chwili otwarcia ofert. Przygotowanie postępowania a więc wszystko to o co pyta Fart wykonuje zupełnie kto inny.

24

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

A czy jest wymóg publikacji regulaminu udzielania zamówień publicznych przez JST na stronie www ?

25

Odp: Regulamin pracy komisji przetargowej a elektronizacja

Osobiście nie znam podstawy do tego smile