Temat: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

zamówienie powyżej progów UE

wykonawca po otwarciu ofert dostarcza oświadczenie o grupie kapitałowej wysyłając je w mailu do zamawiającego, bez podpisu  elektronicznego. Uznajemy taki dokument czy  wzywamy do dostarczenia oryginału w wersji poapierowej?

2

Odp: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

Oświadczenie musi być w oryginale.

3

Odp: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

na jakiej podstawie wzywamy o przedłożenie oryginału dokumentu? 26 UST.3?

4

Odp: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

tak

5

Odp: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

Formę i postać oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę określają przepisy § 14-16 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej jako ?rozporządzenie?. Oświadczenia, o których mowa w tym rozporządzeniu dotyczące wykonawcy składane są w oryginale. Przepis § 14 ust. 1 rozporządzenia regulujący formę oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego odnosi się również do oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej jest wskazane w § 5 pkt 10 rozporządzenia.

6

Odp: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

oświadczenie o przynależności w formie skanu dokumentu dostałam mailem ale czekam na oryginał, powinien dotrzeć dziś, póki co nie mamy oryginału,.czy w związku z tym moge już dziś wezwać wykonawce z art. 26.ust.2 o wykaz uslug i dać wykonawcy czas do 08.03.2018?

7

Odp: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

i drugie pytanie, co jeśli to oświadczenie w oryginale dotrze do Z. dopiero w poniedziałek 05.03. a powinno do dziś do 02.03. wzyzwać z 26.3. do uzupełnienia?czy tylko do wyjaśnienia że złożone jest nadal aktualne?

8

Odp: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

Nie wzywać bo wpłynęło, 3 dni to informacja instrukcyjna, wpłynie 05.03 to git.

9 (edytowany przez Marta 2018-03-02 13:39:08)

Odp: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

dzięki Marcel, byłoby bez sensu wzywać w poniedziałek skoro już mam to co chce na biurku...ale zamówienie  z dofinansowaniem i wolałam sie upewnić, czyli dziś nie wysyłam wezwania o wykaz usług, czekam do pon.

a co z drugą ofertą, która nie wysłała w ogóle oświadczenia o przynależności, wzywać w poniedziałek z 26.3.? jest drugi w rankingu

10

Odp: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

jaka procedura?, odwrócona?

11

Odp: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

tak, odwrócona

12

Odp: oświadczenie o grupie kapitałowej- fax

W przypadku braku złożenia przez wykonawców oświadczeń dotyczących grupy kapitałowej w przetargu nieograniczonym z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej  zamawiający powinien, co do zasady, wezwać do uzupełnienia brakującego oświadczenia tylko tego wykonawcę który został oceniony najwyżej.