Temat: uzasadnienie do protokołu - energia elektryczna

Czy bylibyście tak uprzejmi i podali mi uzasadnienie do protokołu dlaczego stosuję jako kryterium cenę 100% dla przetargu na kompleksową (sprzedaż i dystrybucja) usługę dostawy energii elektrycznej. - zgodnie z art. 91 2a. Z góry dziękuję za pomoc.

2

Odp: uzasadnienie do protokołu - energia elektryczna

A dlaczego stosujesz takie kryterium ?

3

Odp: uzasadnienie do protokołu - energia elektryczna

haha, dobranoc

4 (edytowany przez lisvitalis 2018-02-23 07:53:00)

Odp: uzasadnienie do protokołu - energia elektryczna

marekw2 napisał/a:

A dlaczego stosujesz takie kryterium ?

Ok zła konstrukcja zdania - zmęczenie. Oczywiście nie chodziło mi o odpowiedź dlaczego stosuję to kryterium. Widać czujność wink Ostatnio miałem dwa kryteria. Po lekturze innych specyfikacji gdzie zdecydowana większość to 100% cena doszedłem do wniosku, że drugie kryterium w rzeczywistości jest pozorne i może tym razem zastosujemy 100% cenę. . Standardy dla energii elektrycznej są określone w ustawie, rozporządzeniu itd, ale nie bardzo wiem jak wykazać koszty cyklu życia zgodnie z 91 2a.

5

Odp: uzasadnienie do protokołu - energia elektryczna

Ja ma uzasadnienie dla ceny 100% takie oto:

Zamawiający zastosował jako jedyne kryterium oceny ofert cenę.

1.    Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.
Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r  w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
2.    Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.
3.    Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Zamawiający w SIWZ określił, że zaoferowana przez wykonawcę cena powinna uwzględniać zysk wykonawcy, oraz wszystkie inne koszty (w tym opłaty handlowe) związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie wprowadził dodatkowych zapisów dotyczących kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia ponieważ:
1)    Koszty związane z nabyciem ? przesył/dystrybucja, utrzymanie łącza, opłaty z tytułu mocy umownej i grupy taryfowej ponoszone są przez zamawiającego na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego na podstawie umowy dystrybucji. Stawki za usługi dystrybucji są regulowane i podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2)    Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z użytkowaniem, przechowywaniem przedmiotu zamówienia,
3)    Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem, remontem i modernizacją przedmiotu zamówienia,
4)    Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z wycofaniem z eksploatacji przedmiotu zamówienia.


Pozdrawiam:)

6

Odp: uzasadnienie do protokołu - energia elektryczna

Fifi - dzięki wielkie.