1

Temat: Zmiana osoby która podlegała ocenie

Kierownik budowy był oceniany w kryteriach oceny ofert. Po podpisaniu umowy, na etapie jej realizacji,  Wykonawca zobligowany jest z przyczyn losowych na zmianę tej osoby, oczywiście o kompetencjach nie gorszych niż ta osoba, która była pierwotnie wskazana w ofercie.

Zamawiający kwestionuje wniosek WYkonawcy, twierdząc, że Zamawiający nie przewidział takiej sytuacji w umowie.


Co może zrobić wykonawca?

2

Odp: Zmiana osoby która podlegała ocenie

Błąd Zamawiającego, że nie przewidział tak możliwości wystąpienia takiej konieczności.
A jak Kierownikowi urwie nogę albo otrzyma sądowy zakaz wykonywania zawodu ?
Ja bym jednak przychylał się do wyrażenia zgody na zmianę. Ale może ktoś jeszcze zabierze głos.

3

Odp: Zmiana osoby która podlegała ocenie

Potraktować należy jako zmianę nieistotną, czasem nie ma wyjścia i zmienić trzeba.