1

Temat: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

Witam, zgodnie z art 67 ust 1 pkt 4 ustawy będę udzielać zamówienia z wolnej ręki. Pierwotnie w przetargu miałam kryterium oceny ofert "okres gwarancji" (24-48 miesięcy). Jak mam podejść do tego kryterium przy zamówieniu z wolnej ręki:
1. czy ma to być element negocjacji, tj. wynegocjuję 30 miesięczny okres gwarancji i wpiszę go do umowy,
2. czy za okres gwarancji mam Wykonawcy przyznać jakieś punkty?   
3. a może Wykonawca podaje mi okres gwarancji który nie podlega negocjacji?

2

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

To tryb negocjacyjny a więc co do zasady można wszytko negocjować w tym okres gwarancji.

3

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

Ok, ale jak będę negocjować okres gwarancji to czy nie powinnam się trzymać zasad ustalonych w PN czyli jak miałam w kryterium okres gwarancji wymóg min 24 miesiące to chyba przy negocjacjach nie mogę zejść poniżej 24 mies.?

4

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

WR to tryb negocjacyjny. W trybie zamówienia z wolnej ręki wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy (art. 68 ust. 1 zd. 1 Pzp), a następnie zamawiający i wykonawca zaproszony do negocjacji, prowadzą negocjacje w celu wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tu nie ma kryteriów oceny ofert. Ale w przypadku art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp są ograniczenia.

W przypadku okresu gwarancji, powinien być negocjowany okres gwarancji w takim przedziale jak w PN.

Poczytaj proszę tu:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Tryb-WR-art-67-ust-1-pkt-4

5

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

Zapomniałem napisać, że jeżeli znajdzie się taki wykonawca, który zgodzi się na okres dłuższy niż 48 miesięcy to można by ewentualnie rozważyć przyjęcie takiego okresu w toku negocjacji. Użyte w art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp sformułowanie"a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione" należy bowiem tak rozumieć: czy gdyby w PN był dopuszczony okres dłuższy niż 48 miesięcy, to czy w takim przypadku w postępowaniu prowadzonym w PN wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści.I tu niestety zdania mogą być podzielone. Chociaż wydaje mi się, że lepiej negocjować okres gwarancji taki jak w PN. Oczywiście chodzi o kontrolę. Jak znajdę orzeczenie KIO, wyrok - to podzielę się na Forum.

6

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

dziękuję za odpowiedź. Tak w PN dałam max punktów za okres gwarancji 48 miesięcy ale dopuściłam możliwość zaoferowania dłuższego okresu i w WR też tak zrobię.

7

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

a w WR na podstawie 67 ust 1 pkt 12) (in-house) można dać cenę 100%??

8

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

jo napisał/a:

a w WR na podstawie 67 ust 1 pkt 12) (in-house) można dać cenę 100%??

W jakim celu ? Przecież kryteria oceny stosowane są wyłącznie po to aby  spośród kilku ofert wybrać najkorzystniejszą. Jaki ranking chcesz tworzyć po negocjacjach z jednym wykonawcą.

9

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

W WR negocjujesz wszystkie postanowienia umowy, cenę, gwarancję, termin wykonania itp., po prostu wszystko.

10

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

dzięki

11

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

ta wolan ręka mnie chyba wykończy mam jeszcze kilka wątpliwości
1) w jaki sposób przekazać informację do Prezesa o której mowa 67 ust 2?? w wersji papierowej? skan? fax? te 3 dni to na wysłanie??
2) w ogłoszeniu ex ante wybieram dyrektywę 24 i rodzaj procedury "Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej (proszę wypełnić pkt 2 załącznika D)"??
3) czy wystarczy takie uzasadnienie w informacji do prezesa, informacji zamieszczonej na bipie zgodnie z art 67 ust 11 i w ogłoszeniu ex ante do DUUE ???
"Podstawa prawna: art 67 ust 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych "12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;"
Zamówienie dotyczy powierzenie zadań własnych gminy spółce która spełnia wszystkie powyższe warunki. Gmina- jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce ............ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w .............. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, 100% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania gminy w oparciu o majątek należący bezpośrednio do niej. Spółka to została powołana tylko do tego celu.

12

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

Marcel napisał/a:

W WR negocjujesz wszystkie postanowienia umowy, cenę, gwarancję, termin wykonania itp., po prostu wszystko.

Żeby nie zakładać nowego wątku:
co do terminu wykonania - w przetargu był termin wykonania np. 90 dni, czy w WR prowadzonej po unieważnionym przetargu musi być taki sam? Czy można dokonać zmiany np. na 120 dni?
Osobiście mam wrażenie, że nie, bo można próbować udowodnić, że w PN przy terminie 120 dni byłyby oferty ;-)
Ale jeżeli tak, to czy w ogóle termin jest nie do ruszenia czy można dokonać delikatnej jego korekty, np. 100 dni?
No jednak termin jest istotnym warunkiem zamówienia.

13

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

jeżeli masz termin realizacji 90 dni od podpisania umowy to musisz się trzymać w WR tego terminu jeżeli miałeś sztywny termin i się sprawa przesuwa można coś zmienić, tylko mieć wyliczenia potwierdzające że się w zasadzie nic nie zmieniło

14

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

Termin musi zostać zachowany.