Temat: dostawy a korzystanie z wiedzy podmiotu trzeciego

czy na dostawy można zastosować zapis podobny jak dla usług i RBa)     wiedzy i doświadczenia ? następujących dostaw wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty:

    ????????????????????????????????..

    W przypadku korzystania z zasobów wiedzy i doświadczenia Wykonawca wskazuje w jakiej formie podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia


co do zdolności finansowej i ekonomicznej nie mam dylematu!