1

Temat: art. 25 ust. 1 pkt 2

zgodnie z tym artykułem możemy wymagać zlożenia dokumentów (np. prospekty firmowe,certfikaty) wraz  z ofertą lub na wezwanie zamawiającego prawda? jeśli żądamy wraz z ofertą to w którym punkcie ogloszenia w BZP wpisać te dokumenty? bo czytam ogłoszenie o zamówieniu na sprzet komputerowy Urzędu Zamówień Publicznych i oni wpisali te dokumenty w pkt III.6 czyli dokumenty skladane na wezwanie zamawiajacego....zgłupiałam

2

Odp: art. 25 ust. 1 pkt 2

znalazłam też interpretacje ze żądanie złożenia tych dokumentów na etapie składania ofert jest nieuprawnione i przeczy wykładni przepisu art. 26 ust. 1 i 2

3

Odp: art. 25 ust. 1 pkt 2

też sie do tego stanowiska przychylam sprawdzamy wszystko na wezwanie taki był chyba cel nowelizacji

4

Odp: art. 25 ust. 1 pkt 2

zauważyłam też że ogloszenie w BZP ma opcje zaznaczenia oświadczneia dot. wykluczenia  i spełniania warunków razem (pkt III.3.), a przeciez nie wymagamy od wykonawcy oświadczenia dot. spelniania warunków udzialu jeśli ich nie określamy?

5

Odp: art. 25 ust. 1 pkt 2

niedociągnięcie