Temat: podobne

prosze o pomoc w przygotowaniu procedury wr

powtórzenie podobnych zostako przewidziane w siwz.
podobne zostały kosztorysem wycenione na 15 tys. zł- no i własnie czy ta kwota wyklucza zastosowanie wr bo to poniżej 30tys. euro i trzeba posilkowac sie regulminem wewnętrznym?

zrobiłam sobie taką o to kolejnosć czynnosci:

1. Oszacowanie wartości zaamóweinia - kosztorys na 15tys. zł

1. przesłanie zaproszenia do negocjacji-
"Zapraszamy Pana XY do udziału w negocajcjach w toku postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej reki. Prosimy oiwstawienie się w siedzibie Urzędu w dniu ....o godz.... Prosimy o przygotowanie kosztorysu ofertowego zgodnie załączonym przedmiarem robót.
Informacje niezbedne do przeprowadzenia postępowania:
-Termin wykonania zamówienia xx.yy.2017
-gwarancja :36m-cy
-zakres prac- zgodnie z przedmiarem robót
-wynagrodzenie kosztorysowe"

Cos jeszcze czy w ogóle zupełnie inaczej?


2.Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- nie trzeba prawda?
3. Zebranie oświadczeń z art. 17 pzp
4. Przeprowadzenie negocjacji z wykonawca- spisanie protokołu z wykonawcą
5. Podpisanie umowy
6. Przesłanie do bzp ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
7. Zakończenie protokołu -wg wzoru rozporządzania


Pytanie:
czy w protokole negocjacyjnym moge wpisac , że :
-Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży polisę potwierdzającą   posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę minimum 10 000,00 zł, obejmującej cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia będzie krótszy niż wymagany Wykonawca złoży zobowiązanie pisemne do przedłożenia odnowionej polisy na kolejny okres realizacji robót.
- Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności dot.  Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

co z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami wykonania przedmiotu zamówienia, sposobem zlecenia prac, obowiązkami wykonawcy, odbiorami robót, płatnościami, wymaganiami wobec personelu- w pn wpisuje to wszystko w siwz, a jak tu nie ma siwz to wszystko to ując w protokole z negocjacji?

i jak to jest z gwarancja należytego wykonania umowy? mogę przy wartości zamówienia żadać takiego zabezpieczenia w wart. 10% umowy?

2

Odp: podobne

niestosujesz pzp, cóż więcej pisać

3

Odp: podobne

czyli wr tylko i wyłącznie powyżej 30tys.EURO , czyli okreslenie 50% w ramach 67.1.6 przy zamówieniu podstawowym za 200 tys. w ogóle nie ma sensu bo przyjmując, że to podobne wyniosłoby 100 tys. to i tak nie podlega pzp i robi sie to wewnętrznym regulaminem., tak?

4

Odp: podobne

tak, jednak same przesłanki o których mowa w 67.1.6 powinny zaistnieć

5

Odp: podobne

no to teraz nie rozumiem....bo zamówienie podstawowe miałam na 200tys. i podobne 30% ,
no i kosztorys na podobne mam na 15tys, zł i co teraz?
W ogóle teraz na wr nie patrzę i robię to zamówienie wg wewnętrznego regulaminu czyli u mnie akurat wywieszenie na stronie i zapytanie do 5 wykonawców?

6

Odp: podobne

kinga1986-1986 napisał/a:

no to teraz nie rozumiem....bo zamówienie podstawowe miałam na 200tys. i podobne 30% ,
no i kosztorys na podobne mam na 15tys, zł i co teraz?
W ogóle teraz na wr nie patrzę i robię to zamówienie wg wewnętrznego regulaminu czyli u mnie akurat wywieszenie na stronie i zapytanie do 5 wykonawców?

to wtedy już nie traktuj jako podobne i nie łącz z podstawowym zamówieniem tylko co zdzieleniem zamówienia czy ci nikt nie zarzuci że wyłączyłaś to z przetargu i odrębnie zlecasz??

7

Odp: podobne

no właśnie....:(

8

Odp: podobne

zrób 4.8 w związku z 67 bez regulaminu, albo z całkiem innej strony art 144 ust 1 pkt 6) ustawy

9

Odp: podobne

hmmm....144.1.6. trzeba czytać razem z 144.1b- tj. w PRZYPADKU O KTÓRYM NOWA W UST, 1 pkt. 1,3 i 6 zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.

i teraz czy zmianą charakteru umowy nie będzie zwiększenie zakresu prac tzn. ten sam zakres rzeczowy ale większa ilosć?

10

Odp: podobne

chodzi mi o to właśnie: art. 4.8 w zw. z art. 67.1.6

stosujesz wszystko zgodnie z tym z w pkt. 6, ale poza pzp,

6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;

11

Odp: podobne

kinga1986-1986 napisał/a:

hmmm....144.1.6. trzeba czytać razem z 144.1b- tj. w PRZYPADKU O KTÓRYM NOWA W UST, 1 pkt. 1,3 i 6 zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.

i teraz czy zmianą charakteru umowy nie będzie zwiększenie zakresu prac tzn. ten sam zakres rzeczowy ale większa ilosć?

myślę że nie zmienia charakteru zwiększenie zakresu natomiast przychylam się do postu janka powyżej

12

Odp: podobne

czyli robię wszytko to co w pierwszym poście oprócz:
-protokołu  WR z rozporządzenia
-ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do bzp
-bez zebrania oświadczeń art. 17

a jak ulokować to zamówienie w trybach postępowania?

Zamówienie prowadzone zgodnie z art.4 ust.8 ustawy pzp w oparciu o art. 67.1.6 ? to troche bez sensu jedno wyklucza drugie?

Przerabialiście kiedyś coś takiego?

13

Odp: podobne

umieszczam w 4.8