51

Odp: Termin

Witam!
Dawno mnie nie było na forum, ale widzę, że temet powrócił.
Moim zdaniem od odrzuconego protestu nie przysługuje odwołanie. Protest odrzucony i basta.
Wówczas na czynność odrzucenia protestu Wykonawca może wnieść protest, o którym(jeśli w Terminie) powiadamiamy innych wykonawców i dopiera na oddalenie tego protestu Wykonawca może wnieść odwołanie, jeśli takowe mu przysługuje.

Proste i logiczne. Nie można wnieść odwołania (jeśli przysługuje) na odrzucenie protestu, gdyż zawarte w nim zarzuty nie były merytorycznie rozpatrzone i zamawiający nie ustosunkował się do ich treści. Zatem wykonawca nie może się odwoływać od rozstrzygnięcia niezgodnego z jego ocekiwaniami zawartymi w proteście ponieważ takiego rozstrzygnięcia nie było. Co byłoby treścią odwołania? Czynność oddalenia? Bo przecież rozstrzygnięcia protestu nie było.
Natomiast może się nie zgadzać z dezyzją zamawiającego o odrzuceniu protestu i na to mu przysługuje protest, na tę czynność zamawiającego. Jeśli wniesie w Terminie protest na czynność oddalenia poprzednego protestu to zamawiającey powiadamia innych wykonawców i rozstrzyga protest. Na to rozstrzygnięcie protestu (jeśli przysługuje) wykonawca może się odwołać. Jeśli rozstrzygnięcie odwołania będzie po myśli wykonawcy wówczas zamawiający przyjmuje do rozpatrzenia protest nr 1 i dalej postępuje zgodnie z Pzp.

Jeśli postąpimy tak jak sugeruje nora to może się zdarzyć, że na nasze wezwanie do przystąpienia do odrzuconego protestu nr 1 przystąpi jakiś wykonawca i to po stronie wykonawcy. Co wówczas? Jest on w Terminie.

Pozdrawiam

52

Odp: Termin

Artur napisał/a:

Witam!
Dawno mnie nie było na forum, ale widzę, że temet powrócił.
Moim zdaniem od odrzuconego protestu nie przysługuje odwołanie. Protest odrzucony i basta.
Wówczas na czynność odrzucenia protestu Wykonawca może wnieść protest, o którym(jeśli w terminie) powiadamiamy innych wykonawców i dopiera na oddalenie tego protestu Wykonawca może wnieść odwołanie, jeśli takowe mu przysługuje.

Oryginalna koncepcja. I nawet troche racji w tym jest, ale:
Zamawiający dostaje protest nr 1. Protest ten zamawiający bezpodstawnie odrzuca.
Wykonawca wnosi protest nr 2 na odrzucenie protestu nr 1. Zamawiający bezpodstawnie odrzuca protest nr 2.
Wykonawca wnosi protest nr 3 na odrzucenie protestu nr 2. Zamawiający bezpodstawnie odrzuca protest nr 3.
.... itd. do końca świata. big_smile