1

Temat: wycofanie odwołań a działania zamawiającego

Złożono 4 oferty. Zamawiający wybrał. Otrzymał zawiadomienia o złozeniu 3 odwołań. Dwa uznał w całości a jedno częściowo.
Zamawiający unieważnił wybór przed terminem posiedzenia KIO. odwołania uznane w całości zostały wycofane przed rozprawą. Trzecie odwołanie zostało oddalone przez KIO. Co powinien zrobic zamawiający? Wybrać ponownie tę samą oferte?

2

Odp: wycofanie odwołań a działania zamawiającego

Zamawiający dokonał ponownego wyboru tej samej co pierwotnie oferty.
Teraz odwołanie złożył wykonawca, którego oferta nie spełnia wymagań opz a więc nie ma on szans na uzyskanie zamówienia ale dąży do unieważnienia postępowania. Stosowana jest procedura odwrócona i oferta ta nie została zbadana pod kątem merytoryki więc nie została odrzucona. Jak można z tym walczyć?