Temat: protokół a brak podziału na części

Mam 2 postępowania na przebudowę drogi oraz na inspektora nadzoru. Zadania są realizowane ze środków UE. Jak dobrze uzasadnić w protokole brak podziału na części? Pisaliście już coś takiego?

2

Odp: protokół a brak podziału na części

Zamawiający, po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkości zamówienia, a także Wykonawców którzy biorą udział w tego rodzaju zmówieniach (małe i średnie przedsiębiorstwa) uznał iż, podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi i nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Przedmiot zamówienia stanowi niepodzielną całość i wskazane jest aby wykonywał go jeden Wykonawca ze względu na ściśle ze sobą powiązane zadania, oraz ze względu  na zachowanie rygorów technologicznych oraz udzieloną gwarancję na wykonaną usługę.

ja mialam takie  wprotokole i przeszlo juz to postepowanie przez kontrole z UM

3

Odp: protokół a brak podziału na części

Dziękuje ci Marta smile