Temat: jak interpretować art. 138 c ust. 1 pkt 4) razem czy oddzielnie

Witam ponieważ będę ogłaszać postępowanie za dostawe autobusów i  chciałabym skorzystać z tego art. proszę o pomoc w jego zinterpretowaniu po nowelizacji  art. 138c ust. 1 pkt. 4)  w przypadku zamówienia na dostawy, odrzucić ofertę, w której udział towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu, a jeżeli postępowanie nie jest wszczynane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu - w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

czy w przypadku zamówienia na dostawę autobusów można tę przesłankę wpisać. Problem jest taki czy należy ten artykuł interpretować łącznie że udział towarów i oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych czy interpretować że udział towarów  pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej itd albo
udział  oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej
wcześniej przed nowelizacja nie było tej drugiej części zdania tj. i oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych