1

Temat: wymóg posiadania systemu księgowego

Witam, mama taki dylemat. Do wykonania usługi wykonawca musi mieć system księgowy o określonych funkcjonalnościach i system kontroli wewnętrznej również o określonych cechach. Czy wymóg ten potraktować jako warunek udziału postępowania w zakresie zdolności technicznej i żądać na potwierdzenie "opisu środków techniczno-organizacyjnych", czy też można to potraktować jako element przedmiotu zamówienia, standard jakościowy usługi, i wtedy żądać opisu na potwierdzenie, że oferowana usługa spełnia wymagania zamawiającego?