1

Temat: sekretarz komisji

Czy sekretarz komisji podpisuje ZP-1? I, czy uczestniczy w badaniu i ocenie ofert, czy tylko dokumentuje przebieg postępowania?

2

Odp: sekretarz komisji

To zależy od ustaleń, od regulaminu komisji. U mnie sekretarz, jako członek komisji podpisuje ZP-1, bada oferty, uczestniczy w postępowaniu.

3

Odp: sekretarz komisji

Skoro jest w komisji to ma obowiązek uczestniczenia. Dokumentuje , czyli zapoznał się z wykonawcami i wie czy jest z nimi powiązany

4

Odp: sekretarz komisji

Dziękuję smile

5

Odp: sekretarz komisji

A czy sekretarz może podpisać informację z otwarcia ofert?Czy jest do tego wymagane jakieś upoważnienie?

6

Odp: sekretarz komisji

Samo otwarcie ofert może prowadzić dowolna osoba, Komisja przystępuje do działania przy ich sprawdzaniu i ocenie. Wszystko zależy jednak od Twojego Regulaminu

7

Odp: sekretarz komisji

U mnie wszystkie dokumenty zatwierdza kierownik zamawiającego w tym info. z otwarcia.