1

Temat: Protokół pkt 3. czynności związane z przygotowaniem postepowania

"2. Istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia: tak"
Wskazać środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji:............

Moje pytanie brzmi jakie to środki?

2

Odp: Protokół pkt 3. czynności związane z przygotowaniem postepowania

Wykonawca przygotował kosztorys,  raz wspomniał ze złoży ofertę. Kiedy ja złożył został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących zachowania uczciwej konkurencji i pięknie się wyjaśnił. Czy należy o tym wspomnieć?

3

Odp: Protokół pkt 3. czynności związane z przygotowaniem postepowania

To jest niewątpliwie zagrożenie naruszenia konkurencji, ponieważ ten wykonawca posiadał więcej informacji w stosunku do pozostałych, w tym najistotniejsze dotyczące wartości zamówienia. Jeśli ogłaszając zamówienie nie podałaś do wiadomości pozostałych wykonawców informacji o wartości zamówienia, to uznać należy, że nie przedsięwzięłaś żadnych środków mających zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.

4

Odp: Protokół pkt 3. czynności związane z przygotowaniem postepowania

Ciekawe jak z tego można się pięknie wyjaśnić...?