1

Temat: Podwykonawcy

Czy ktoś natknął się na jakąś opinię, wyrok KIO na temat stosowania art. 36b ust. 1? Chodzi głównie o sytuacje gdy wykonawca na etapie składania ofert nie zna jeszcze nazwy Podwykonawcy któremu zleci dany zakres zamówienia.
Zgodnie z powyższym art. zamawiający żąda wskazania przez wykonawce zakresu jaki zleci Podwykonawcy oraz podania nazwy firm podwykonawców.

Moim zdaniem można dopisać "o ile są znani". Patrząc na art. 36b ust. 1a odnosi się on do etapu w którym mamy już wyłonionego wykonawcę tj. (...) zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi (...).

Z tego co widzę zamawiający różnie się do tego odnoszą. Wykonawcy notorycznie zadają pytania dotyczące podania nazw podwykonawców wnioskując o dopisanie "o ile są znani".

2

Odp: Podwykonawcy

Wyroku nie znam, jednak można dopisać "o ile są znani" to jest zgodne z dyrektywą.

3

Odp: Podwykonawcy

Również o to pytałem na kilku szkoleniach smile
Można o ile są znani!
Jeżeli nie powołuje się na jego zasoby to nie musi w tej chwili go znać smile

4

Odp: Podwykonawcy

Dokładanie tak.